Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De in het project samenwerkende organisaties wijzen er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

De projectorganisatie noch de deelnemende partijen zijn aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.

Het materiaal mag worden gedownload, gekopieerd of gebruikt; met bronvermelding, tenzij anders vermeld staat.