Checklist

Checklist alleen werken


terug            

Checklist alleen werken, te gebruiken door werknemer bij ambulante en solistische (intra- en extramurale) zorg


Algemeen

  Als werknemer ben je op de hoogte van afspraken die in de instelling zijn over:
 • situaties waarin een werknemer niet alleen op pad mag;
 • het werken bij de cliënt thuis t.a.v. veiligheid en gezondheid van werknemers;
 • de gedragscode voor correcte bejegening;
 • het melden van je aan- en afwezigheid, volgens afspraak, op een centraal overzicht/rooster;
 • het gebruik van communicatiemiddelen.
  Als werknemer:
 • woon je de voorlichting en instructies bij over de risico's en de werkafspraken omtrent alleen werken;
 • volg je training(en) gericht op het de-escalerend handelen richting cliënt, het bewaken van eigen (veiligheids)grenzen en -bewustzijn;
 • oefen je zo nodig de afspraken die gemaakt zijn met beveiligers of politie (bij avondopenstelling);
 • neem je kennis van cliënten die een verleden hebben met agressie en geweld;
 • rapporteer je ongewenste situaties aan je leidinggevende;
 • neem je deel aan besprekingen en evaluaties over gemaakte werkafspraken.

Bij solistisch werken (op de afdeling / intramuraal)

 • Ben je op de hoogte van afspraken over het inroepen van assistentie en specifieke alarmafspraken. Dus maak je afspraken over je bereikbaarheid en assistentie in voorkomende gevallen.
 • Maak je gebruik van vooraf aangewezen ruimtes (bv. dichtbij ingang of receptie).
 • Zorg je dat je je snel en makkelijk kunt beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers.
 • Zorg je dat je ingeval van nood duidelijk hoorbaar alarm kunt slaan.
 • Houd je sleutels van deuren en andere hulpmiddelen (voor jezelf) zichtbaar binnen handbereik.
 • Zorg je dat je vluchtwegen vrij zijn van obstakels.
 • Maak je gebruik van de (mobiele) telefoon, portofoon of piepersysteem.

Bij ambulant werken (extramuraal)

 • Ken je de afspraken die gemaakt zijn binnen het team over risicovolle situaties en gesprekken tijdens huisbezoek.
 • Meld je je aanwezigheid en afwezigheid, volgens afspraak, op het centrale rooster/overzicht en bij je leidinggevende.
 • Zorg je dat je digitale agenda bijgewerkt en actueel is, zodat je leidinggevende of collega's zonder moeite kennis kunnen nemen van je afspraken.
 • Geef je wanneer je alleen op huisbezoek gaat altijd van tevoren aan minimaal één collega aan waarheen, naar wie en met welk doel het huisbezoek plaatsvindt. Dit dient ook bij het secretariaat bekend te zijn.
 • Leg je, bij risicovol gedrag van cliënt, een bezoek met twee personen af. Dus ga je nooit alleen op pad als je er geen goed gevoel bij hebt en meld dit bij je leidinggevende.
 • Maak je afspraken met je collega's over het inroepen van assistentie en over je bereikbaarheid.
 • Bereid je je voor op het bezoek: doelen zijn helder en duidelijk, bedenk welke tactiek bij de cliënt past als het gesprek afgebroken moet worden, zorg voor kopieën van eventuele informatie of formulieren, neem niet meer spullen mee dan nodig is.
 • Draag je gemakkelijke kleding en schoenen, zodat deze zaken je niet hinderen als je met haast vertrekt.
 • Ga je met je eigen vervoer: zorg voor een volle tank, let op een gunstige parkeerplek, laat geen waardevolle spullen in auto achter.
 • Houd je altijd de mobiele telefoon bij de hand en zorg dat die direct gebruikt kan worden om alarm te slaan of het werk (de afdeling / instelling) daar snel van op de hoogte te stellen.
 • Ben je je bewust van de effecten van jouw afstand en/of nabijheid op de cliënt en op jouzelf.

print pagina