Arbocatalogus ggz: veilig en gezond aan het werk

Als werknemer in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg weet je waar het om draait in de zorg. Kwaliteit van het werk komt tot uiting in goede zorg voor de cliënt. Maar om goede zorg te kunnen verlenen is het van belang je werk zo veilig en gezond mogelijk te kunnen uitvoeren. Aandacht voor de arbeidsrisico’s die er bestaan binnen de ggz-sector is daarom een zorg van werknemers en werkgevers. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met agressieve cliënten. Hoe kun je je voorbereiden op risicovolle situaties? Welke afspraken bestaan daarover binnen de instelling waar je werkt? En hoe kun je met je team de kans op risico’s verkleinen? De arbocatalogus ggz biedt richtlijnen om de risico’s binnen je werkomgeving zo klein mogelijk te maken.

Leeswijzer

In deze arbocatalogus zijn de belangrijkste arbeidsrisico’s voor de ggz beschreven:

Per arbeidsrisico zijn verschillende onderwerpen opgenomen. Voor het arbeidsrisico agressie en geweld zijn dit bijvoorbeeld ‘tips voor veilig werken’ en ‘teamoverleg’. In de arbocatalogus kan gezocht worden op deze arbeidsrisico’s en onderwerpen. Op veel plaatsen zijn links geplaatst naar achterliggende documenten.